Startpas aanvragen via een FNRS bedrijf

Een startpas dient altijd via een rijvereniging of een FNRS bedrijf te worden aangevraagd.
Een startpas aanvragen via een FNRS ruitersportcentrum kan alleen wanneer deze ruiters ook daadwerkelijk een verbinding hebben met het ruitersportcentrum in de vorm van een les-, stal-, lease- of pensionovereenkomst. FNRS ondernemers moeten middels een speciaal wijzigingsformulier de leden overschrijven en tevens moet er de les-, stal-, of pensionovereenkomst worden meegezonden.

De afdracht aan de KHNS verloopt ook altijd via het FNRS bedrijf of de vereniging.

Alleen leden zonder startpas kunnen rechtstreeks lid worden van de KNHS.